जीवन सारथी जीवन बीमा

जीवन सारथी बीमा योजना जीवन बीमा व्यवसायको क्षेत्रमा एउटा नौलो खालको जीवन बीमा योजना हो।श्रीमान, श्रीमती (दम्पत्ति) दुवै संगुक्त नाममा एउटै बीमा पोलिसी भित्र दुवैको जीवन बीमा हुन सक्नु नै यस योजनाको सुन्दर पक्ष हो। यसबाट पारिवारिक वातावरणमा एउटा सुमधुर सम्बन्ध स्थापित भएरहने छ।
शिक्षित भई आय आर्जनमा लागेका विवाहित दाम्पत्य जीवनलाई ध्यानमा राखी यस जीवन सारथी बीमा योजना तर्जुमा गरिएको छ। यसरी जीवन सारथी बीमा योजनामा सरिक हुन इच्छुक दम्पत्तिको महिला सदस्य तल उल्लेख भएका कार्य क्षेत्रहरू मध्ये कुनै कार्यमा संलग्न भएको हुनु पर्ने प्रावधान छ।
यस प्रावधानमा कम्पनीको अनुभवको आधारमा पछि थप घट गर्न सकिन्छ। अरू जीवन बीमा योजनाहरूमा जस्तै यस जीवन सारथी बीमा योजना मा पनि उमेरको गणना गर्दा आगामी जन्म दिनमा पुग्ने उमेरलाईलिइन्छ। यस योजनामा बीमा शुल्क निर्धारण प्रयोजनका लागि श्रीमान् श्रिमती बीचका फरक उमेरलाई निम्न तालिकामा दिइएकत्त आधारमा संयुक्त उमेर गणना गरिन्छ।

जीवन सारथी योजनामा बीमाङ्क रकम भुक्तानी दिने अवस्थाहरूः
१) बिमाको समाप्ति मिति सम्म श्रीमान् श्रीमती दुवै जिवित रहेमा बीमा गरेको रकम (बिमाङ्क) र त्यसमा पाइने बोनस समेत हिसाब गरि एकमुष्ट रकम दिइने छ।
२) बीमा अवधि समाप्त हुनु भन्दा अगाडी कुनै पनि बेला श्रीमान् वा श्रीमती दुई मध्ये कुनै एकको मृत्यु हुन गएमा जीवित व्यक्तिलाई बीमाङ्क रकम भुक्तानी गरिन्छ। तर यस पछि पनि बीमा पोलिसी चालु अवस्थामा नै रहन्छ र यसमा जीवित बीमितले बीमा शुल्क तिरिरहनु पर्दैन। बीमा अवधिको समाप्तिमा निजलाई पुन बीमाङ्क रकम र शुरू देखिको बोनस रकम एकमुष्ट दिइन्छ। यसरी दुईपटक बीमाङ्क रकम दिने अवस्था यस बीमा योजानमा गरिएको छ।
३) बीमा अवधि भित्र दुवै बीमितको मृत्यु हुन गएको अवस्थामा प्राप्त हुने बीमाङ्क रकम र बोनस रकम निजहरूले इच्छाएको व्यक्तिलाई दिइन्छ। यदि कसैलाई पनि इच्छाएको छैन भने बीमा ऐन २०४९ को दफा ३८ मा उल्लेख गरे अनुसार नजिकको हकदारलाई उक्त रकम दिइने छ।
यस जीवन सारथी बीमा योजनामा ग्राहकहरूलाई अन्य जीवन बीमाहरूमा जस्तै कर्जा समर्पण मूल्य Paid Up Value दिन सकिने व्यवस्था बीमा लेखमा गरिएको छ।

No Of Views :    16705
mascoute