Customer Care: 01-5970971

सुचना

मोबाइल अपप्लिकेशन प्राप्तगर्नुस
11 February 2020
सम्पति सुद्धिकरण निवारण
11 February 2020
critical-illness
11 February 2020
घातक रोग पूरक करार योजना
11 February 2020
१९ औं वार्षिक साधारण सभाको निर्णय (माईन्यूट)
11 February 2020
19th-agm-minutes.pdf
Download
बिसौं वार्षिक साधारण सभाको काम कारवाहीको निर्णय (माईन्यूट)
10 February 2021
बीमलेखको बोनस दर सम्बन्धी सूचना
30 January 2022
सिलबन्दी सूचना २०७९ क्यालेन्डर
18 February 2022
२१ औं वार्षिक साधारण सभा
13 March 2022
सञ्चालक समितिको निर्वाचन
22 March 2022
२१औं वार्षिक साधारण सभाको निर्णय (माईन्यूट)
17 April 2022
21st-agm-minute.pdf
Download
"Amulya Jeevan" Newsletter Magh- Chaitra 2078/79
5 May 2022
दावी भुक्तानी
25 January 2022