9851312003 / 9802332003
Get Quote Download Brochure

जीवन लक्ष्मी जीवन बीमा योजना

मानिसका पेशा फरक फरक हुन्छन् । कुनै पेशामा बढी जोखिम हुन्छ भने कुनै पेशामा कम जोखिम हुन्छ । विशेषगरी जोखिमपूर्ण पेशामा लागेका, कम आय आर्जन भएका व्यक्तिलाई लक्षित गरि यो जीवन लक्ष्मी बीमा ल्याइएको हो

क) यस बीमा योजनाका विशेषताहखरू

बीमाङ्क रकम            : न्यूनतम रू. ५,०००/– देखि अधिकतम रू. १,००,०००/– सम्म

प्रवेश उमेर               : न्यूनतम १६ वर्षदेखि अधिकतम ५० वर्षसम्म

बीमा अवधि              : न्यूनतम ७ वर्षदेखि अधिकतम २५ वर्षसम्म

बीमा समाप्ति उमेर    : अधिकतम ६० वर्ष

ख) बीमा शुल्क भुक्तानी तरिका : 

वार्षिक, अर्ध–वार्षिक, त्रैमासिक, मासिक, पाक्षिक र दैनिक

ग) बीमाशुल्क भु्क्तानी तरिका अनुसार छुट वा थप शुल्क :

बार्षिक तथा अर्ध–बार्षिक  : छुट ३%

त्रैमासिक : थप ४%, मासिक : थप ६%

पाक्षिक : थप ८%, दैनिक : थप ८%

घ) बीमाड्ढ भुक्तानी दिने अवस्था :

१)    (सिङ्गल) बीमा अवधि भर बीमित जीवित रही बीमालेख चालु रहेमा बीमाङ्क र सो अवधिको बोनस एकमुष्ट भुक्तानी दिने ।

२)    (डबल) बीमा अवधिभित्र चालु बीमालेख अन्तर्गत बीमितको प्रावृmतिक मुत्यु भएमा मूल बीमाङ्कको दुई गुणा बीमाङ्क र नियमानुसारको बोनस एकमुष्ठ भुक्तानी दिने ।

३)    (ट्रिपल) बीमा अवधिभित्र चालु बीमालेख अन्तर्गत दुर्घटनाको कारणबाट बीमितको मृत्यु भएमा मूल बीमाङ्कको ३ गुणा बीमाङ्क र नियमानुसारको बोनस एकमुष्ट भुक्तानी दिने ।

४)    एउटै व्यक्तिको नाममा एक पटकमा वा पटक पटक गरी जम्मा रू.१ लाखभन्दा बढीको जीवन लक्ष्मी बीमालेख जारी गरिने छैन ।

ङ) यस योजनामा बीमितको ठेगाना, ईच्छाइएको व्यक्ति र बीमाशुल्क भुक्तानी तरिका मात्र परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

च) ऋण तथा समर्पण सुविधा

१)    बीमालेख प्रारम्भ मिति (Date of Commencement) बाट दुई वर्ष पूरा भएपछि मात्र समर्पण मूल्य प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

२)    समर्पण मूल्य प्राप्त भएको बीमा लेखमा समर्पण मूल्यको अधिकतम ९०% सम्म कर्जा प्राप्त गर्न सकिने छ ।

More Products from सावधिक

बाल शिक्षा बीमा योजना

योजनाको नाम : नेपाल लाइफ “सुनिश्चित भविष्य तथा शिक्षा जीवन बीमा
बीमा योजना (Eligibility Conditions):
प्रवेश उमेर : बच्चा: जन्मे देखि १८ वर्ष सम्म
प्रस्तावकको उमेर: २० वर्ष देखि ६५ वर्ष सम्म
बीमा अवधि : ५ वर्ष देखि ३० वर्ष सम्म
(बीमा अवधि समाप्तिमा बच्चाको उमेर ३० बर्ष र प्रस्तावकको ७० वर्ष ननाघ्ने गरी)
बीमाङ्क : प्रस्तावक : रू.५० हजार देखि १ करोड सम्म
बच्चा: प्रस्तावकको बीमाङ्क बराबर अधिकतम रू.२५ लाख सम्म
जोखिम बहन शुल्क : बच्चाको बीमाङ्कमा रू.१ प्रति हजार

जीवन ज्योती
जीवन ज्योति बीमा योजना सिमित भुक्तानी ...

नौलो सुरक्षित जीवन बीमा योजना

यस कम्पनीको सुरक्षित जीवन बीमा योजनाको व्यापक सफलता पश्चात् कम्पनीले समस्त बीमितहरु माझ नेपाल लाइफ नौलो सुरक्षित जीवन बीमा योजना सावधिक जीवन बीमा ल्याईएको हो ।

नेपाल लाइफ नौलो केटाकेटी जीवन बीमा योजना

यस सावधिक जीवन बीमालेखमा १ बर्षदेखि ७ वर्षम्म उमेर भएको बीमितको वीमा प्रारम्भ मिति बाट २ वर्ष पुरा भए पश्चात वा ७ वर्षउमेर पुरा भएपछि (जुन पछि आउछ) बीमालेखको पहिलो वाषिर्कोत्सव मितिदेखि र बीमितको उमेर ८, ९ वर्षभएमा उनीहरुको उमेर १० वर्षपुरा भएपछि र बीमितको उमेर १०, ११ वर्षभएमा उनीहरुको बीमाको वाषिर्कोत्सव मितिदेखि मात्र बीमालेख अन्र्तर्गत बीमितको मृत्यु जोखिम प्रारम्भ हुनेछ ।