Customer Care: 01-5970971
Get Quote Download Brochure

जीवन लक्ष्मी जीवन बीमा योजना

मानिसका पेशा फरक फरक हुन्छन् । कुनै पेशामा बढी जोखिम हुन्छ भने कुनै पेशामा कम जोखिम हुन्छ । विशेषगरी जोखिमपूर्ण पेशामा लागेका, कम आय आर्जन भएका व्यक्तिलाई लक्षित गरि यो जीवन लक्ष्मी बीमा ल्याइएको हो

क) यस बीमा योजनाका विशेषताहखरू

बीमाङ्क रकम            : न्यूनतम रू. ५,०००/– देखि अधिकतम रू. १,००,०००/– सम्म

प्रवेश उमेर               : न्यूनतम १६ वर्षदेखि अधिकतम ५० वर्षसम्म

बीमा अवधि              : न्यूनतम ७ वर्षदेखि अधिकतम २५ वर्षसम्म

बीमा समाप्ति उमेर    : अधिकतम ६० वर्ष

ख) बीमा शुल्क भुक्तानी तरिका : 

वार्षिक, अर्ध–वार्षिक, त्रैमासिक, मासिक, पाक्षिक र दैनिक

ग) बीमाशुल्क भु्क्तानी तरिका अनुसार छुट वा थप शुल्क :

बार्षिक तथा अर्ध–बार्षिक  : छुट ३%

त्रैमासिक : थप ४%, मासिक : थप ६%

पाक्षिक : थप ८%, दैनिक : थप ८%

घ) बीमाड्ढ भुक्तानी दिने अवस्था :

१)    (सिङ्गल) बीमा अवधि भर बीमित जीवित रही बीमालेख चालु रहेमा बीमाङ्क र सो अवधिको बोनस एकमुष्ट भुक्तानी दिने ।

२)    (डबल) बीमा अवधिभित्र चालु बीमालेख अन्तर्गत बीमितको प्रावृmतिक मुत्यु भएमा मूल बीमाङ्कको दुई गुणा बीमाङ्क र नियमानुसारको बोनस एकमुष्ठ भुक्तानी दिने ।

३)    (ट्रिपल) बीमा अवधिभित्र चालु बीमालेख अन्तर्गत दुर्घटनाको कारणबाट बीमितको मृत्यु भएमा मूल बीमाङ्कको ३ गुणा बीमाङ्क र नियमानुसारको बोनस एकमुष्ट भुक्तानी दिने ।

४)    एउटै व्यक्तिको नाममा एक पटकमा वा पटक पटक गरी जम्मा रू.१ लाखभन्दा बढीको जीवन लक्ष्मी बीमालेख जारी गरिने छैन ।

ङ) यस योजनामा बीमितको ठेगाना, ईच्छाइएको व्यक्ति र बीमाशुल्क भुक्तानी तरिका मात्र परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

च) ऋण तथा समर्पण सुविधा

१)    बीमालेख प्रारम्भ मिति (Date of Commencement) बाट दुई वर्ष पूरा भएपछि मात्र समर्पण मूल्य प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

२)    समर्पण मूल्य प्राप्त भएको बीमा लेखमा समर्पण मूल्यको अधिकतम ९०% सम्म कर्जा प्राप्त गर्न सकिने छ ।

More Products from सावधिक

बाल शिक्षा बीमा योजना

योजनाको नाम : नेपाल लाइफ “सुनिश्चित भविष्य तथा शिक्षा जीवन बीमा
बीमा योजना (Eligibility Conditions):
प्रवेश उमेर : बच्चा: जन्मे देखि १८ वर्ष सम्म
प्रस्तावकको उमेर: २० वर्ष देखि ६५ वर्ष सम्म
बीमा अवधि : ५ वर्ष देखि ३० वर्ष सम्म
(बीमा अवधि समाप्तिमा बच्चाको उमेर ३० बर्ष र प्रस्तावकको ७० वर्ष ननाघ्ने गरी)
बीमाङ्क : प्रस्तावक : रू.५० हजार देखि १ करोड सम्म
बच्चा: प्रस्तावकको बीमाङ्क बराबर अधिकतम रू.२५ लाख सम्म
जोखिम बहन शुल्क : बच्चाको बीमाङ्कमा रू.१ प्रति हजार

जीवन ज्योती
जीवन ज्योति बीमा योजना सिमित भुक्तानी ...

नौलो सुरक्षित जीवन बीमा योजना

यस कम्पनीको सुरक्षित जीवन बीमा योजनाको व्यापक सफलता पश्चात् कम्पनीले समस्त बीमितहरु माझ नेपाल लाइफ नौलो सुरक्षित जीवन बीमा योजना सावधिक जीवन बीमा ल्याईएको हो ।

नेपाल लाइफ नौलो केटाकेटी जीवन बीमा योजना

यस सावधिक जीवन बीमालेखमा १ बर्षदेखि ७ वर्षम्म उमेर भएको बीमितको वीमा प्रारम्भ मिति बाट २ वर्ष पुरा भए पश्चात वा ७ वर्षउमेर पुरा भएपछि (जुन पछि आउछ) बीमालेखको पहिलो वाषिर्कोत्सव मितिदेखि र बीमितको उमेर ८, ९ वर्षभएमा उनीहरुको उमेर १० वर्षपुरा भएपछि र बीमितको उमेर १०, ११ वर्षभएमा उनीहरुको बीमाको वाषिर्कोत्सव मितिदेखि मात्र बीमालेख अन्र्तर्गत बीमितको मृत्यु जोखिम प्रारम्भ हुनेछ ।

नेपाल लाइफ समुन्नत जीवन बीमा योजना

मानिसका पेशा फरक फरक हुन्छन् । कुनै पेशामा वढी जोखिम हुन्छ त कुनै पेशामा कम जोखिम हुन्छ । यसरी बढी जोखिमयुक्त पेशामा लागेका व्यक्तिहरुको एउटै बीमालेखबाट अधिकतम जोखिम वहन गर्ने विशेषता भएको बीमा योजनाको वजारमा अत्यधिक माग भएको वर्तमान परिप्रेक्षलाई मध्यनजर गरी कम्पनीले  “नेपाल लाइफ समुन्नत जीवन” जीवन बीमा योजना बजारमा ल्याईएको छ ।

नेपाल लाइफ जीवन उदय एकल जीवन बीमा योजना

प्रत्येक मानिसका इच्छा चाहनाहरु फरक फरक हुन्छन् । कोहि व्यक्तिलाई आफ्नो आय आर्जनको थोरै थोरै रकम लगानि गरी भविष्यको लागि वचत गर्ने चाहना हुन्छ भने कोहि  पटक पटक बीमाशुल्क भुक्तानी गर्ने झन्झटबाट मुक्त हुन चाहन्छन् । यसरी पटक पटक बीमाशुल्क भुक्तानि गर्न झन्झट मानि  एकैपटक सम्पूर्ण बीमाशुल्क भुक्तानी गरि आफ्नो जीवनमा आउनसक्ने जोखिमलाई बीमाको माध्यमबाट न्यूनिकरण गर्न चाहने समूहलाई मध्यनजर गरि कम्पनीले “नेपाल लाइफ जीवन उदय एकल जीवन बीमा योजना” नामक सावधिक विशेषता भएको बीमा बजारमा ल्याईएको छ ।
 
बीमा अवधि भित्र बीमितको मृत्यु भएमा बीमाङ्कको दुई गुणा रकमको साथै आर्जित बोनश भुक्तानी दिनु यो योजनाको मुख्य विशेषता हो ।

नेपाल लाइफ सुनौलो भविष्य जीवन बीमा योजना

यो योजनाले न्यून बीमाशुल्कमा बचत र सुरक्षा एकै साथ प्रदान गर्दछ।  यो योजना अन्तर्गत जोखिम बहनको अतिरिक्त बीमितलाई बीमालेख अवधि भर बचत गर्न प्रोत्साहन गर्दछ। यस योजनाले तपाईको अवकाश पछिको आर्थिक आवश्यकतालाई समेत समेट्दछ।  यो योजना अन्तर्गत बीमितले एउटै बीमा योजनाबाट दुई किसिमको सुविधा प्राप्त गर्न सक्दछ। यस योजनामा दुईवटा विकल्पहरु समावेश गरिएका छन् जसमध्ये आफ्नो इच्छा र आवश्यकता अनुरुप बीमितले कुनै एउटा मात्र विकल्पको छनोट गर्न सक्दछ।